<th id="xkoj9"></th>

  1. 
   

  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   My? vi?n tr? quan s? tr? giá 345 tri?u USD cho ?ài Loan – B?? Qu??c pho?ng Trung Qu??c ??a ra giao thiê?p nghiêm kh??c v??i My?
    M?i nh?t:2023-08-01 18:12:44   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   Nga?y 1/8, Ng??i phát ng?n B? Qu?c phòng Trung Qu?c ?a?m Kh??c Phi tr? l?i cau h?i c?a phóng viên v? viê?c M? vi?n tr? quan s? ?ài Loan.

   Tin cho biê?t, trang web c?a Nhà Tr?ng My? m??i ?ay th?ng báo n???c na?y s? vi?n tr? quan s? tr? giá 345 tri?u USD cho ?ài Loan g??m trang thi?t b?, ?ào t?o nhan viên v.v. ?ay là l?n ??u tiên Chính quy?n Biden s? d?ng “Quy?n chuyê?n giao nhanh vu? khi? cu?a t?ng th?ng” (PDA) ?? viê?n tr?? quan s?? ?ài Loan.

   ?ng ?a?m Kh??c Phi cho bi?t: Viê?c My? vi?n tr? quan s? cho khu v?c ?ài Loan c?a Trung Qu?c la? can thi?p th? b?o vào c?ng vi?c n?i b? c?a Trung Qu?c, ph??ng h?i nghiêm tr?ng ??n ch? quy?n và l?i ích an ninh c?a Trung Qu?c, ?e d?a nghiêm tr?ng hòa bình và ?n ??nh c?a eo bi?n ?ài Loan. Trung Qu??c kiên quy?t ph?n ??i và ?? ??a ra giao thiê?p nghiêm kh??c v??i My?.

   ?ng ?a?m Kh??c Phi cho biê?t, v?n ?? ?ài Loan liên quan ??n l?i ích c?t l?i c?a Trung Qu?c và là l?n ranh ?? kh?ng th? v??t qua trong quan h? Trung - M?.

   秋霞手机夜欧美成年理伦_男人香蕉网国产精品999_又硬又粗进去好爽免费_国产做A爱免费视频在线观看
   <th id="xkoj9"></th>

   1.