<th id="xkoj9"></th>

  1. 
   

  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Chu? ti?ch Trung Qu??c T?p C?n Bình tra? l?i th? khi?ch lê? toàn th? cán b? chi?n s? “??i ??i ?? b? ???ng kh?ng ki?u m?u”
    M?i nh?t:2023-08-01 18:15:40   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   Theo Tan Hoa x?: M?i ?ay, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c, Ch? t?ch Quan ?y Trung ??ng Trung Qu?c T?p C?n Bình ?? tra? l??i th? cho toàn th? cán b?, chi?n s? “??i ??i ?? b? ???ng kh?ng ki?u m?u”, ??ng viên chan tình và khi?ch lê? than thiê?t va? g??i l??i chúc m?ng toàn th? cán b? chi?n s? nhan Ngày thành l?p Quan Gi?i phóng nhan dan Trung Qu?c 1/8.

   Trong th?, Chu? ti?ch T?p C?n Bình bày t? hy v?ng các si? quan, chi?n si? s? ghi nh? s? m?nh, tran tr?ng danh d?, t?n vinh truy?n th?ng v? vang, rèn d?ng khí, rèn luy?n b?n l?nh, n? l?c rèn l??i ki?m trên kh?ng s?c bén dám chi?n ??u và giành chi?n th?ng, có nh?ng ?óng góp m?i cho ??ng và nhan dan.

   “??i ??i ?? b? ???ng kh?ng ki?u m?u” là m?t ??i ??i anh hùng có truy?n th?ng v? vang, xu?t hi?n m?t nhóm anh hùng và hình m?u v?i siêu anh hùng Hoa?ng Kê? Quang làm ??i di?n, ?a?i ???i ?? duy trì s? ti?n b? trong nhi?u th?p k?. M?i ?ay, toàn th? cán b?, chi?n s? ??i ??i ?? vi?t th? g?i Ch? t?ch T?p C?n Bình báo cáo tam t?, c?ng tác trong nh??ng n?m qua, bày t? ni?m tin và quy?t tam ghi nh? s?? mê?nh ????c giao phó, hoàn thành t?t nhi?m v?, l?p nhi?u thành tích m?i.

   秋霞手机夜欧美成年理伦_男人香蕉网国产精品999_又硬又粗进去好爽免费_国产做A爱免费视频在线观看
   <th id="xkoj9"></th>

   1.